Este es un bloc para la apertura, el diálogo y el encuentro. Se trata de compartir palabras, que es una forma de compartir experiencias de vida. Está pensado para facilitar la relación educativa con las alumnas y los alumnos de la Facultad. Es también una forma ágil de intermediar en esa relación a través de textos cortos, la mayoría ya publicados en diferentes revistas y periódicos.

La magia del cine: "La nuit americaine" (1973), de François Truffaut

Este hermoso fragmento de "La nuit americaine" (1973), de François Truffaut, lo recupero en mi memoria desde el bloc de Manuel Delgado. Es una secuencia que muestra el cine dentro del cine y desentraña la construcción artesanal de las emociones cinematográficas. Con una banda sonora magistral, la "Grand Choral" de Georges Delerue, Truffaut conduce las miradas, los gestos, el movimiento, la palabra, de Jacqueline Bisset i Jean-Pierre Leaud.

ZIZEK, Slavoj (cites )

ZIZEK, Slavoj (Comp) (2003) Ideología. Un mapa de la cuestión. México, Fondo de Cultura Económica.

¿Porqué parece más fácil imaginar el “fin del mundo” que un cambio mucho más modesto en el modo de producción? Este libro, situado en el contexto del resurgimiento de los movimientos ideológicos en todo el mundo, reabre el debate en torno a las preguntas que la ideología sigue planteando tanto a la teoría social y cultural como a la práctica política. Las aportaciones de Adorno, Benhabid, Lacan, Therbon, Rorty, Barret, Bourdieu, o Jameson, en otras, constituyen una guía que nos puede ayudar en la comprensión del papel de la educación en el espacio de una teoría de la cultura.

ZIZEK, Slavoj (2007) En defensa de la intolerancia. Buenos Aires, Sequitur

"La lucha por la hegemonía ideológico-política es, por tanto, siempre una lucha por la apropiación de aquellos conceptos que son vividos “espontáneamente” como “apolíticos”, porque trascienden los confines de la política" (p.15).

"La gran novedad de nuestra época post-política del "fin de la ideología" es la radical despolitización de la esfera de la economía: el modo en que funciona la economía (la necesidad de reducir el gasto social, etc) se acepta como una simple imposición del estado objetivo de las cosas. Mientras persista esta esencial despolitización de la esfera económica, sin embargo, cualqwuier discurso sobre la participación activa de los ciudadanos, sobre el debate público como requisito de la decisión colectiva responsable, etc. quedará reducido a una cuestión "cultural" en torno a diferencias religiosas, sexuales, étnicas o de estilos de vida alternativos y no podrá incidir en las decisiones de largo alcance que nos afectan a todos".( pg 110)

GONZALO ANAYA, LA PASSIÓ EDUCATIVA


PRESENTACIÓ del llibre feta pels compiladors Josep Martínez Bisbal i Jaume Martínez Bonafé.

Per fortuna, Gonzalo Anaya Santos és un mestre –la seua forma de ser home- de llarga i intensa vida. Deixar constància en un llibre de la diversitat de petjades que ha anat i va deixant és tasca força difícil i, cal dir-ho de bon principi, impossible pel que fa a allò que més el caracteritza com a mestre: la classe, la xerrada, la conversa, és a dir, l’oralitat, sempre ajustada al moment i al destinatari, i la presència viva de qui ha fet de l’educació la passió de la seua vida. La prodigalitat amb què ha exercit aquest mestratge directe ha deixat petjades en milers d’alumnes, mestres i pares, la constància de les quals està en la memòria -en la biografia- dels molts que s’han sentit colpits per la seua paraula i per la seua passió encomanadissa. Ens comptem entre els afectats d’un llarg tracte amb Gonzalo i des d’eixe efecte, i des de l’afecte corresponent i inevitable amb un home com ell, hem curat l’edició d’aquest llibre homenatge de la Universitat per la Medalla atorgada com, també, un particular homenatge nostre al mestre i amic Gonzalo Anaya.

La seua llarga vida no ha sigut de rutina i repetició, ans al contrari, ha viscut sempre amb atenció amatent els canvis socials i polítics, i també sempre compromés amb els projectes de renovació educativa que els han acompanyat -com hom pot comprovar al breu apunt biogràfic que incorporem al final del llibre-. La seua sensibilitat i intel·ligència obertes i encuriosides envers la canviant contemporaneïtat li ha permés connectar amb cada nova generació d’estudiants i transformar el seu discurs al pas dels canvis teòrics més rellevants i en funció de la seua eficàcia en la pràctica educativa de cada moment. Tot i que, cal dir-ho, es una transformació de discurs i de pràctica que renova principis ètics i educatius que sempre manté ferms i constants i que tenen els seus arrels principals en la Institución Libre de Enseñanza, en Ferrer i Guardia i en l’experiència revolucionària avortada de la IIª República. Atenent a aquesta permanent actualització del seu missatge, després del text de la Laudatio del professor Ernest García i de les paraules pronunciades per Gonzalo i pel Rector en el solemne acte d’entrega de la Medalla, presentem una selecció d’articles que, en el seu conjunt, ofereixen l’articulació més recent i actual del seu pensament en matèria educativa.

L’articulació nova, en una part important, pren peu en els principis i drets educatius reconeguts en la Constitució de 1978, fet històric la transcendència del qual no es cansa d’advertir i de recordar des de la seua llarga memòria i des del saber històric de la misèria i l’autoritarisme repressiu de la tradició educativa espanyola. Com tampoc es cansa ni de reclamar una política educativa coherent amb el sentit profund dels drets educatius constitucionals, ni de criticar l’excessiu pes de la inèrcia d’eixa llarga tradició autoritària i adoctrinadora en les polítiques i pràctiques educatives actuals. Si bé pren peu en la novetat i la importància històrica no suficientment reconeguda del caràcter constitucional dels drets educatius i en la necessitat de desenvolupar una teoria i unes pràctiques educatives que els realitzen en la seua plenitud, la nova articulació descansa en un pensament ja molt elaborat en la seua llarga experiència docent, sobre tot de professor d’Escoles de Magisteri, primer a Galícia i molts anys a València, per la qual cosa l’article que obre la sèrie pot representar el moment de maduresa assolida justament l’any de la seua jubilació acadèmica com a catedràtic de Filosofía de Magisteri (tot i continuar vinculat a la Universitat com a Professor Emèrit fins), com també pot representar el punt de partida, siga de la nova mirada a la història de l’educació en Espanya, siga de la nova reflexió sobre el dret humà a l’educació com a dret constitucional i les seues conseqüències d’ordre teòric, polític, organitzatiu i de pràctica escolar que ofereixen els articles seleccionats, tots ells d’anys posteriors a la seua jubilació que han estat d’intens i fructífer treball.

També hem volgut recollir els diferents esquemes que, al llarg de les 31 edicions de l’Escola d’Estiu del País Valencià, Gonzalo va presentar per treballar-los als seus cursos, seminaris i conferències. D’una banda, la seva lectura permet una privilegiada sintesi del recorregut i l’evolució de les seves principals preocupacions socials i pedagògiques. D’altra banda, amb la seua publicació fem justícia al seu enorme i permanent esforç solidari amb tots els mestres dels movimients de renovació pedagògica del país, en just reconeixement del qual les actuals edicions de l’Escola d’Estiu porten el nom “Gonzalo Anaya”.

A més de recollir cinc articles, tots ells travats per uns mateixos propòsits i preocupacions que encara l’ocupen, i els esquemes que rastregen el seu llarg compromís amb la renovació educativa, hem volgut donar cabuda a dos aspectes més de la seua biografia. N’és un els anys viscuts a Galícia, dels quals presentem la seua introducció al Viaje por las escuelas de Galicia de Luis Bello, text que evidencia la important influència d’aquests anys en la sua presa de consciència de la diversitat cultural d’Espanya i en la reafirmació del seu compromís per l’escola pública i pels injustament desfavorits i menyspreats per diferències culturals, socials o econòmiques. I testimoni també d’aquests anys gallegs i de les amistats que hi va forjar és el text que publiquem de la intervenció del professor Xesús Alonso Montero en el primer homenatge que se li va retre a Gonzalo a València l’any 1981 (com també n’és testimoni l’article “Sobre lectura comprensiva y escritura creativa” escrit per Gonzalo, al seu torn, amb motiu d’un homenatge en Galícia al professor i amic Xesus Alonso).

L’altre aspecte del qual hem volgut donar compte es l’altra passió de Gonzalo Anaya: el cine. Sobre el cine feu la seua tesis doctoral La esencia del cine. Teoría de las estructuras que va llegir i defensar a la Universidad de Madrid l’any 1967, i als anys de joventut va acaronar la idea de dedicar-se professionalment a ell. Presentem tres registres distints d’aquesta passió: una consideració sociològica de principis dels anys 50, publicada a València on aleshores treballava; un argument cinematogràfic escrit i publicat l’any 1945; i en el DVD que acompanya el llibre les dues pel·lícules sobre el Guernica que va fer en super-8 i amb mitjans artesanals i precaris al seu despatx de la Normal a principis dels 80 i que, tantes voltes projectades, li servien per acompanyar un discurs –tan necessari en la transició com encara ara- de recuperació de la memòria d’una infàmia i de record i nova sembra de les il·lusions i esperances d’un poble que la infàmia va ofegar. Al DVD afegim el reportatge cinematogràfic de l’homenatge ja esmentat de l’any 1981 que els companys de Magisteri li feren com a regal; any 1981 que, a més, amb el nou equip directiu del que Gonzalo era sot-director, fou l’inici del canvi democràtic de l’Escola, amb la satisfacció i alegria corresponents que també es palesen al reportatge.

La Medalla fa justícia al llarg i sostingut compromís de Gonzalo amb la Universitat i societat valencianes, esperem que el llibre i el DVD contribuïsquen a difondre’l i a guardar-ne memòria.

A la fi, agraïm a l’Escola de Magisteri i al Departament de Sociologia el finançament del DVD, a Pep Pelechà del Taller d’Audiovisuals la professionalitat i estima amb que l’ha editat, i a Maite Simon del Servei de Publicacions l’eficàcia i la paciència amb que ha dirigit la publicació.

Passejar els camins de la vida

Passejar els camins de la vida. Identitat, memòria i pràctica cultural en l'experiència de la vida quotidiana. (Textos per a eixir d'excurssió i conversar sense moure'ns de la taula)

Jaume Martínez Bonafé

El Taller proposa teixir un text col.lectiu amb els fils de la cançó popular, la novel·la, la poesia, i el cinema. Cada participant identifica en un o varis d'aquets generes narratius, les paraules en les que troba sentit i dona significat a moments i situacions de la seva experiència vital. El text col.lectiu pretén desbordar el punt de partida, la mirada encarnada, per a trobar fites comuns en el desig de caminar a la recerca d'experiències vitals que paguen la pena de viure.

Els procediments de treball son els propis dels estudis culturals, els anàlisi de discurs, i de qualsevol investigació que prenga la subjectivitat com a punt de partida. Cada participant porta una peça d'evidència des de la que parla i o construeix un primer relat a compartir.

Particularment, al moderador, li interessarà identificar els "punts de fugida" respecte de les estructures socials que ens normalitzen. (Per exemple, sequències de cinema que ens permenten parlar del model familiar patriarcal, fragments de cançò que ens ajuden a parlar de l'autoritarisme escolar, imatges literaries que ens provoquen parlar de....)

Es podrien fer 5 sessions presencials; una per cada gènere i una final per a la producció del text col.lectiu.

La barbarie


Mientras los fusiles y las bombas destrocen los libros y las escuelas las palabras civilización y democracia no tienen otra traducción que la barbarie.

La pedagogía del deseo


Jaume Martínez Bonafé

Siendo adolescente recibí un premio anual de poesía que se otorgaba entre los estudiantes de los diferentes institutos de bachillerato de la ciudad. Había escrito un poema al hombre de la guitarra, ese bello cuadro de la época azul de Pablo Picasso. Siempre he creído que aquel premio se lo debo al hecho de haberme enamorado de mi profesora de Literatura. Me encantaba escucharla, aprendía de sus gestos y de la luz que irradiaban sus enorme ojos negros. Daba igual el tema que tratara, yo deseaba que llegara el momento vespertino en que la vería entrar por la puerta del aula. Ponía a circular sus palabras sobre nuestras cabezas y el lenguaje se convertía en placer. También recuerdo –esta es ya otra historia- un día de invierno en el patio de recreo de la escuela de Benissanó. Estaba trabajando con mis alumnos de 8º de Enseñanza General Básica los poetas de la generación del 27. Hablaba de la República, de la Barraca de García Lorca, de la Residencia de Estudiantes, de las Misiones Pedagógicas, en fin, del modo en que la calle se convirtió en un poema pedagógico. Y les hablaba del modo en que su descubrimiento en las librerías de lance durante la aventura de la clandestinidad bajo la dictadura franquista constituyó para mi una de las emociones más intensas y un momento decisivo en mi biografía de compromiso social. Pepín era un chaval poco brillante desde el punto de vista académico. O sea, que su nicho ecológico estaba a bastantes leguas de lo que la escuela le proponía. Pues aquel día en un rincón soleado del patio de recreo Pepín se me acercó y me tendió en la mano una cuartilla doblada y me dijo: ¡quiero ser poeta!. Su rostro estaba encendido, y las miradas, a pesar de la estatura, eran horizontales.

Supongo que se dan Uds cuenta que no es de poesía de lo que estoy hablando sino de enamoramiento. No hace mucho, en la presentación del programa de la XIV Escola d’Estiu le escuché a Maite Larrauri algo de esto. Ella recurría al texto de R. Barthes (Au seminaire) para hablar de una práctica educativa que no es ni la enseñanza, ni el aprendizaje sino “el maternaje”, utilizando la acepción de Barthes. Decía este autor que cuando un niño está aprendiendo a andar, la madre ni discursea ni se pone a hacer demostraciones; no enseña –teoriza- el modo de andar ni se pone a andar delante del niño: retrocede de espaldas y llama al niño, le incita, le provoca, tejiéndose entre ambos el invisible hilo del deseo. Creo que es una idea genial. Porque, en efecto, nos pasamos la vida –bueno, es un decir, porque a veces parece que pasemos por la vida, pero vivir, no se si la vivimos-; en fin, nos pasamos la vida en la Academia navegando sobre un monótono oleaje de idas y venidas sobre la teoría y la técnica de la docencia, y se nos olvida que es otra la generosa sabiduría de los buenos maestros y de las buenas maestras. Es esa sabiduría que convierte el aula en objeto de deseo, y nos provoca y nos hace buscar en un juego entre el reconocimiento de la originalidad de los cuerpos, de los textos, de las voces. Quizá Barthes hablara del erotismo de la conversación.

Tal vez por eso, cuando ahora envío a algunas estudiantes de Pedagogía a las aulas donde trabajan mis amigos o mis amigas, les digo: quizá lo de menos sea el programa, el proyecto de trabajo, el contenido concreto de esa práctica. Lo importante es vivir con quienes os han querido abrir la puerta de su propia complejidad para que caminéis hacia la construcción del saber pedagógico apoyados en esos invisibles hilos del deseo.

APUNTES BIOGRÁFICOS (2)


Mi primer día como maestro de escuela[1]
Jaume Martínez Bonafé
Nunca olvidaré mi primer día como maestro de escuela. Llegué puntual, con mi camisa a cuadros, la chaqueta de pana negra, una poblada barba y melenas, y cargaba en el corazón una mochila repleta de pedagogía libertaria. Eran los años 70, y yo venía de los combates en la Escuela de Magisterio de Valencia porque aquello dejara de ser un reducto de la escolástica y el autoritarismo pedagógico, y de los combates en la calle porque el país dejara de ser un reducto del fascismo sociológico. Así que, como podrán imaginar, mi primer día de escuela era también una ventana nueva a la esperanza de la regeneración social; una nueva ilusión y una nueva apuesta por el sujeto protagonista de la transformación social.
Como seguramente hacen todos los maestros, me presenté. Yo soy Jaume, estoy aquí para ayudaros a crecer en libertad, no habrán libros de texto, no haré exámenes, no habrán premios ni castigos, tenéis la voz y la palabra, esto es una asamblea permanente, traeré una imprenta, publicaremos nuestros propios textos y dibujos, y viajaremos para que la luz de la calle ilumine nuestra capacidad de mirar con ojos críticos. Y etc, etc. El cole era un cole concertado, de esas academias de barrio reconvertidas, situado en un barrio obrero en el que los déficit de oferta pública se cubrían a base de la concertación con pequeños empresarios de la educación. Me sorprendió en la hora del recreo que el profesor de matemáticas me tomara del brazo para ir a tomar un carajillo al bar; luego entendí que era una pieza clave en aquella escuela: además de las matemáticas, era el entrenador del equipo de fútbol, y eso le otorgaba una autoridad especial, el equipo iba bien, la publicidad de la escuela, por tanto, iba en aumento, y los padres le querían porque ganaba partidos. En clase, me contaron que daba capones, otorgaba las notas también en función del esfuerzo futbolístico, dejaba caer la ceniza del cigarro sobre las raíces cuadradas de los alumnos, y convertía en invisibles a las alumnas. En las primeras horas de la tarde se produjo un primer altercado en la clase, con voces y gritos, empujones e insultos. Yo trataba de buscar acuerdos cuando entró el profe de matemáticas y dando un grito dejó a todo el mundo quieto y en silencio. Después una niña me diría que a este maestro sí le hacían caso, porque pegaba, y que aprovechaban los momentos de libertad, que yo otorgaba, para expresar todo lo bueno o lo malo que llevaran dentro. Y que yo lo que debía hacer era castigar y pegar, que había niños que eran muy malos.
Así fue transcurriendo el día hasta que llegó la hora de decir hasta mañana. Entonces el director y dueño de la escuela me dijo que un momentito y que pasara por su despacho. Se sentó frente a mi y me habló de esta manera: a partir de mañana aquí adentro tu serás Don Jaime, y nada de Jaume; llevarás estos libros de texto y harás exámenes. Ojo con que nadie se desmadre y a ver si aprendes a imponer el orden y la autoridad. Fíjate en las otras clases, nadie chista, pues en la tuya lo mismo: no deberá oírse ni el vuelo de una mosca. Y atención al vestido: en la calle puedes ir hecho un guarro, pero en esta escuela la corbata es importante, y peinarse como dios manda, también.
En fin, hoy, claro, tengo recursos, estrategias, una larga experiencia didáctica –han pasado más de treinta años!-, un empoderamiento profesional y una capacidad de autonomía de la que entonces carecía. Aquel día solo pude salir corriendo hacia las sendas que atravesaban la huerta, apretar los puños y llorar, llorar mucho y con mucha rabia.


[1] Publicado en Cuadernos de Pedagogía, nº 404, sept. 2010.

MÚSICA

CUENTA CONMIGO

REVISTAS Y LIBROS


REVISTAS Y LIBROS

Políticas del libro de texto escolar, de Jaume Martínez Bonafé, Edit. Morata.

Todos los días millones de niñas y de niños de diferentes escuelas, en diferentes países, con diferentes culturas y diferentes lenguas,... entran por la puerta del aula llevando de la mano una cartera repleta de libros de texto. Algunos, además, incorporan un break de chocolate que suele reventar a la tercera patada, iniciándose un interesante diálogo estético entre la glucosa con colorante H.23 y una bonita representación en la página 23 de los nefridios vibrátiles de un invertebrado, pero esta es otra historia...
¡Qué fuerza, entonces, la de un artefacto que supervive a políticas dispares, culturas diferentes, tiempos distantes...! Es cierto que, desde que los sistemas de reproducción social se separan de los sistemas de producción, el texto es necesario como forma de representación de lo que debe ser reproducido. Sin embargo, la escuela como institución ha mantenido una forma particular de texto al margen de la evolución que se ha producido en la textualidad de otros sistemas de reproducción social. Y en ese inmovilismo particular radica quizá, de un modo aparentemente contradictorio, su fuerza al tiempo que su obsolescencia.

All i Oli / Teatres de l’escola 177

Programa electoral.
Jaume Martínez BonaféTamaño de fuente
No sé qui assessora els programes electorals dels partits polítics, ni quants mestres progressistes participen en la discussió i la decisió sobre els programes electorals d’educació dels partits anomenats progressistes. Però fa temps que, també a l’àmbit de l’educació, els partits d’esquerra han perdut el nord de la utopia i el canvi. Nosaltres, els i les votants, semblem més consumidors als que cal convèncer de la bondat del producte polític, que vertaders ciutadans crítics que participen, amb voluntat i criteri, de la política. Tal vegada per això, els programes i les declaracions dels polítics semblen anuncis publicitaris. I francament, tal vegada la simplificació, la trivialització, i fins i tot la falsificació, pot resultar electoralista a curt termini, però mai serà una estratègia de transformació social.Per exemple. Una vegada més caldrà recordar els estudis que mostren que la reivindicació de la gratuïtat dels llibres de text no és socialment justa ni és pedagògicament progressista (He treballat recentment amb CEPs d’Aragó, on existeix la gratuïtat, i el que confirmen els companys i companyes és que s’incrementa l’homogeneïtzació cultural i el control de les dues principals macro-empreses editorials, entre una llarga llista d’altres factors negatius). La gratuïtat podrà ser un electoralista titular de primera pàgina d’un periòdic, però difícilment motivadora pels que dia a dia, passet a passet, estem intentant millorar el treball pedagògic amb projectes innovadors. Si Freinet alçara el cap demanaria potents biblioteques d’aula, materials diversos per als tallers, recursos per a investigar, artefactes que faciliten i garantitzen una bona edició dels treballs de la classe, temps per a una planificació cooperativa del treball del professorat, espais a la televisió pública on mostrar a la ciutadania les bones experiències educatives… i una ciutat compromesa políticament amb els projectes educatius dels seus ciutadans i ciutadanes. Vull dir una ciutat que sap que en cada carrer, en cada anunci de neó, en cada declaració pública de qualsevol responsable polític, en cada gest de cada ciutadà, hi ha una potent càrrega simbòlica en la qual ens socialitzem des de ben menuts. Si a les escoles de formació del professorat estem parlant de la complexitat, del pensament relacional, del vincle entre la comprensió i la transformació, de la significativitat de l’experiència social, de la problematicitat del coneixement i la necessitat de la investigació, no podem acceptar ara als nivells de trista i ridícula simplificació amb que la política professionalitzada tracta un dels drets fonamentals de l’ésser humà: l’educació. I si el problema és mediàtic (ja sabeu, això de que la culpa la té la tele) doncs caldrà posar una miqueta més d’imaginació. Potser, com ens recomana Tonucci, podríem aprendre de les xiquetes i els xiquets. És sorprenent la quantitat de bones idees que els nanos ens poden prestar. En fi, disculpeu l’arenga, però tots els que xafem l’aula sabem de la importància d’il·lusionar la gent amb/en projectes de transformació. Xe, fem totes i tots una miqueta més d’esforç i veurem que una altra escola i una altra societat són encara possibles –i urgentment necessàries!!

Reseña del libro

Investigar la experiencia educativa.

Contreras, José y Pérez de Lara, Nuria (Comp)

Madrid, Edit. Morata, 2010

Desvelar el sentido de la experiencia

En una época de considerable indigencia epistemológica en el campo de la pedagogía, un libro como el que voy a comentar llega como agua bendita y hay que abrirle las puertas como en Domingo de Ramos. Recibiremos así una obra colectiva, que no acumulativa, donde se muestra la presencia en el campo de mujeres y hombres puestos en relación por una forma de querer vivir la educación, la experiencia de la educación y la investigación de/desde/en esa experiencia. La coordinación depende del profesor José Contreras y la profesora Nuria Pérez de Lara, ambos de la Universitat de Barcelona, y el grupo lo constituyen autoras y autores que vienen desde hace tiempo andando diferentes caminos de la práctica docente, y pensando sobre ello. Nueve capítulos en los que amasan la palabra, además de los compiladores ya citados, Ana Arévalo, Remei Arnaus, Zulma Caballero, Marta Caramés, Jorge Larrosa, Asunción López, Carlos Skliar y Montse Ventura.

Si comentar un libro es, de alguna manera, un imposible, pues no sería más que lo que este lector podrá decir en su particular y puntual recorrido, un libro de las características del presente, hace el comentario posible un poco más complicado. Un concepto nuclear en el conjunto del texto, ya anunciado en el título, es el de la experiencia. Pero, como el lector o lectora saben muy bien, el concepto viene acompañando a los dioses desde hace mucho tiempo; así que podemos preguntarnos. ¿cuál es la novedad de este camino, y qué dioses quedaron en la oficina de objetos perdidos? No me atrevo a hacer síntesis, pero si a apuntar algunos particulares hallazgos de mi exploración. En primer lugar, el descubrimiento de que hay vida más allá de la Academia, e incluso la reivindicación de que es precisamente allá afuera donde está la vida. En segundo lugar, que hemos de pensar la vida desde dentro de la misma, en la vida misma. En tercer lugar, que ése es el punto de partida de lo que podemos llamar investigación, pero -eso creo yo- no el de llegada. Porque el de llegada es el relato, la narración, a veces también los silencios, de lo vivido. Por eso, en cuarto lugar, la investigación -educativa- antes que resolver y normativizar, inspira caminos y alienta nuevas exploraciones para la comprensión y el enriquecimiento de la experiencia de la educación. Y por eso, finalmente, la investigación educativa, antes que cerrar saberes definitivos, alimenta en las educadoras y educadores, la posibilidad de reflexión nutriendo así el propio saber pedagógico con el que sostenemos nuestras prácticas. Prácticas entendidas como relación, de intercambio, de escucha, de encuentro, abiertas a esa nutrición reflexiva nacida de la experiencia y abiertas a la posibilidad de cambio o modificación de sí mismas.

El libro contribuye notablemente a incorporar a los discursos pedagógicos otra mirada sobre la educación como experiencia y sobre la investigación educativa como investigación de la experiencia educativa. Una mirada que va tejiendo el texto con los hilos de una relevante comunidad discursiva en la que, al menos, debo nombrar a Zambrano, Arendt, Gadamer y las aportaciones y los estudios de la diferencia sexual. No se trata de investigar "experiencias" educativas -dicen los compiladores- sino de mirar a la educación en cuanto experiencia, como algo vivido, y a lo que esto supone o significa para quien lo vive. Mirar cómo irrumpe lo imprevisto y cómo es recibido, mirar los juegos de actividad y pasividad -lo que nos transforma y lo que transformamos- en el camino, el modo en que todo esto fragua en nosotros. Me viene a la cabeza el verso de Rilke: no hablo de la ciudad, sino de aquello en lo que a través de ella nos hemos convertido, y creo que es esto: la sedimentación en cada una y cada uno del curso de la experiencia educativa. No se habla de la educación, sino del modo exploratorio en que nos aproximamos a ella para comprender como nos hemos hecho. ¿Y para qué entonces la investigación educativa? No para transformar la experiencia en otra cosa, se dice en el libro, sino para acompañar, desvelar significados, dar qué pensar, sostener, en primera persona, la pregunta sobre el sentido educativo de la experiencia que estudiamos.

Un libro hermoso que se merece, como en el poema de Szymborska, abandonado de los dioses, acabar perdido entre la gente como el paraguas en el tranvía. Pero, por qué no decirlo, está también expuesto a los peligros de todo lo contrario. Por allá afuera vuelan las carreras por la autopista de las palabras, en busca de valor de cambio para el credencialismo académico.