Este es un bloc para la apertura, el diálogo y el encuentro. Se trata de compartir palabras, que es una forma de compartir experiencias de vida. Está pensado para facilitar la relación educativa con las alumnas y los alumnos de la Facultad. Es también una forma ágil de intermediar en esa relación a través de textos cortos, la mayoría ya publicados en diferentes revistas y periódicos.

LES ESCOLETES: EL TRENET DE VALÈNCIA I L’ALQUERIA D’ALAQUÀS


Amb caràcter general, la capacitat per transformar els espais escolars en llocs amables d’acollida i per fer del temps una magnitud al servei de l’educació
—i no a l’inrevés—són aspectes molt presents en les maneres d’organitzar- se de les mestres d’infantil. 

http://www.uv.es/bonafe/documents/Allioli264%20Guin.pdf