Este es un bloc para la apertura, el diálogo y el encuentro. Se trata de compartir palabras, que es una forma de compartir experiencias de vida. Está pensado para facilitar la relación educativa con las alumnas y los alumnos de la Facultad. Es también una forma ágil de intermediar en esa relación a través de textos cortos, la mayoría ya publicados en diferentes revistas y periódicos.

Aprendre a la ciutat a través de la deriva


Aprendre A lA ciutAtA trAvés de lA derivA
M. Mar Estrela Cerveró. Universitat de València
Jaume Martínez Bonafé. Universitat de València
page1image3760 page1image4344
page1image3920
RESUM: La deriva ha estat la inspiració i el camí per a profunditzar en l’apre- nentatge que suposa caminar la ciutat. Els passos que anàvem donant ens han portat a replantejar-nos diferents aspectes educatius que transcendeixen les nostres pretensions inicials. Partim dels estudis crítics i postcrítics del currí- culum, i així, a poc a poc, hem anat aproximant-nos a la recerca, la pedagogia o la didàctica. Tota aquesta experiència gira al voltant del taller «Educar la mirada/Documentar la ciutat» amb el qual hem caminat per diferents indrets de la nostra ciutat, al costat del professorat i l’alumnat de diferents estudis de grau de les universitats valencianes. Volem pensar la ciutat a través del subjec- te que l’habita i que d’alguna manera la interpreta, examinant-la com una for- ma material de la cultura, és a dir, un dispositiu cultural del qual emergeixen missatges i significats, on es construeixen i es desconstrueixen experiències, alimentant relats, formant i transformant biografies. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario