Este es un bloc para la apertura, el diálogo y el encuentro. Se trata de compartir palabras, que es una forma de compartir experiencias de vida. Está pensado para facilitar la relación educativa con las alumnas y los alumnos de la Facultad. Es también una forma ágil de intermediar en esa relación a través de textos cortos, la mayoría ya publicados en diferentes revistas y periódicos.

Por una escuela apasionante

Un documento provocador y reflexivo, presentado por Angels Martínez Bonafé, en el IV Congreso del los Movimientos de Renovación Pedagógica
http://congresomrp.blogspot.com.es/p/blog-page_22.html

Calidad educativa y educación popular

El compañero Oscar Jara, del CEP Alforja en Costa Rica y Presidente del CEAAL habla en el debate internacional sobre CALIDAD EDUCATIVA, desde la perspectiva de la Educación Popular:

http://www.aporrea.org/educacion/n252912.html

CIUTAT I CULTURA

Saludem l'aparició d'una nova revista, editada per la Universitat Jaume I de Castelló: KULTUR
Al seu primer nº treballen les relacions entre ciutat, cultura i governança.
Kultur. Vol. 1, núm. 1, any 2014. 
Governança de la ciutat i drets culturals
Al mateix nº Mar Estrela i j hem publicat l'article: Aprendre a la ciutat a través de la deriva

Universidad y Esfera Pública

La Revista Científica de Información y Comunicación ha publicado en su nº 9 de 2014, un monográfico sobre “Comunicación, Universidad y Esfera Pública: nuevos retos, nuevas propuestas”,  una nueva contribución crítica al asalto neoliberal a las universidades públicas. Se puede descargar enhttp://ic-journal.org/ic-9-2/

Celebració de l'Educació Infantil L'educació de veres, l'educació que educa, l'educació que emancipa, l'educació que ens fa créixer i ésser nosaltres, des de la nostra voluntat d'autonomia, l'educació pública perquè és de tots i de totes, l'educació que ens invita a viure la vida de la manera més viva, l'educació total, l'educació desitjada, l'educació en llibertat, ....comença amb l'amorosa tendresa de la mare i el savi i dolç acompanyament de la mestra d'infantil. Són els primers passos, fonamentals per a la vida -no sols per a la vida futura, també per a la vida present en el cada dia de sorpresa i descoberta. En el present irrepetible i únic, efímer, però a la vegada intens i ple de significacions.
Crec que és especialment important fer visible, donar reconeixement a l'etapa decisiva de l'educació infantil i entendre-la amb identitat pròpia i no propedèutica d'etapes posteriors. I això, clar, reclama de nosaltres, com educadors i educadores, el nivell més alt de formació, responsabilitat professional i compromís amb la idea més emancipatòria i llibertària possible de l'educació. Sempre he pensat que les mestres i els mestres d'educació infantil eren la punta de llança de la renovació pedagògica, i molts dels meus aprenentatges com a docent li deuen molt a les seues trobades i seminaris, en els que he anat descobrint el món complex de l'infant i la sabiduria de la mestra per anar desenvolupant el projecte educatiu desde del reconeixement del desig, l'experiència vital, la cultura familiar i l'entorn de l'infant.

Per això vull fer ara una doble celebració: la creació d'una jove i il·lusionada associació de mestres (AMESTI EDUCACIÓ. Associació de Mestres Grup de Treball per la Infància http://amestieducacio.wix.com/infancia) i la convocatòria pel mateix grup els dies 5 i 6 de setembre de les Primeres Jornades d'Educació Infantil. Un esforç cooperatiu per fer visible i donar reconeixement a una etapa de l'escolarització poc reconeguda si no menyspreada per les polítiques públiques. Volen una dada recent: em comenta una companya d'un MRP de Getafe que tota l'oferta de les escoletes municipals 0-3 a la Comunitat de Madrid ha estat "externalitzada" per a la gestió per una important empresa tradicionalment dedicada a la seguretat, no diré noms, no diré noms, ....Doncs, front al menyspreu neoliberal per l'educació anem a trobar-nos i formar-nos per ajudar a l'infant a créixer lliure i en pau.
(Publicat a l'All i Oli. juny 2014)